Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014

Τρίτη, 8 Απριλίου 2014

Καθαρίσαμε!

Αναμνηστική φωτογραφία από την καθαριότητα στον Κότσινα!